Maakt maatschappelijke waarde beter zichtbaar

Kennis over visuele beperkingen in beeld brengen

Bartiméus is een organisatie die mensen met visuele beperkingen helpt hun leven optimaal in te richten. Bartiméus bestond in 2015 100 jaar en vierde dat onder andere door een aantal evenementen en bijzondere bijeenkomsten. In dat kader werd ook een extra impuls gegeven aan de kennisfunctBartimeus kenniscyclusie van Bartiméus. Voorwaarde voor het behouden van een grote expertise is volgens Bartiméus immers het steeds delen en toetsen van (nieuwe) kennis met betrokkenen.

 

 

Binnen Bartiméus is een kennisinfrastructuur ontwikkeld die moet helpen om de vele jaren van ervaring en kennisontwikkeling van de hoofden van de eigen medewerkers over te brengen naar de dagelijkse praktijk. Dat is nog niet zo eenvoudig want kennis wordt niet altijd als zodanig waargenomen en Bartiméusmedewerkers zien toch vaak de dienstverlening aan clienten als meest primaire taakgebied. Om medewerkers te stimuleren die kennis ook meer te gaan delen en promoten werd een Kennismagazine ontwikkeld en uitgebracht. De conceptontwikkeling was van Twiga Communicatie en de redactie werd uitgevoerd door Iris Stekelenburg (interviews) en de leden van het Kennisknooppunt.
Naast dit Kennismagazine werd ook het interne kennisontwikkelproces in beeld gebracht, om op heldere wijze de medewerkers mee te nemen in een cyclisch proces waar zij elk voor hun eigen project de fasen kunnen invullen. Deze praatplaat werd op de interne Kennisdag 2015 ten doop gehouden.