Maakt maatschappelijke waarde beter zichtbaar

Zorg Verandert zoekt mensen met langdurige zorgbehoefte op

logo-zorg-verandert 0Op 22 september 2014 startte de eerste van een reeks voorlichtingsbijeenkomsten van het programma Zorg Verandert. Zorg Verandert is een vierjarig (verander)programma dat wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Zorgvragers aan zet

Het programma Zorg Verandert is speciaal in het leven geroepen om de positie van de zorgvrager gedurende het transistieproces van de langdurige zorg in het oog te blijven houden. Zorg verandert wil onderzoeken hoe de veranderingen in de langdurige zorg voor de miljoenen zorgvragers en hun mantelzorgers uitpakken. Daarom organiseert het programma vele bijeenkomsten en gesprekken in 2014 en de jaren daarna. In 2014 worden provinciale en regionale bijeenkomsten georganiseerd die zorgcliënten informeren over de veranderingen en de mogelijke manier waarop zij daarop kunnen anticiperen. Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van tien cliëntorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, CSO, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

Huiskamergesprekken in eigen omgeving

Vanaf begin 2015 worden honderden buurtbijeenkomsten door heel Nederland, georganiseerd voor mensen die langdurige zorg nodig hebben of dit als mantelzorger of vrijwilliger verlenen; thuis, in een instelling of in een dagopvang. Tijdens deze bijeenkomsten worden de zorgen, twijfels en wensen van mensen met een langdurige zorgbehoefte en hun naasten besproken in zogenaamde huiskamergesprekken. Ook worden ervaringen met de gemeentelijke zorg opgetekend en eventuele tips van zorgvragers voor mensen met soortgelijke behoeften. Het doel is ook om zorgvragers mogelijkheden voor de eigen situatie te laten ontdekken en meer regie te verkrijgen over de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben en die bij hen past. Het credo van Zorg Verandert is ook daarom: Naar passende oplossingen in uw leven.

Signaalpunt

Het programma Zorg Verandert heeft ook een Signaalpunt ingericht waarop zorgvragers hun verhalen, ervaringen en ideeën kwijt kunnen. Hiermee wordt ook in kaart gebracht hoe de veranderingen in de zorg of ondersteuning verlopen. Belangrijke signalen die hier zijn neergelegd worden doorgegeven aan aan het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zorgverzekeraars en cliëntorganisaties. Ook worden de signalen in het reguliere overleg in de langdurige zorg besproken. Hier maken de staatssecretaris van VWS, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en de patiënten- en gehandicaptenorganisaties afspraken over de veranderingen in de zorg.

 

Wilt u meer weten of meedoen aan het programma? Dat kan: u kunt de website raadplegen en u daar ook inschrijven als gespreksleider of trainer of u kunt u inschrijven voor een van de bijeenkomsten