Marketing en ondernemerschap zijn steeds vaker geschikte instrumenten waarmee communicatie van maatschappelijke dienstverlening kan worden verbeterd. Het gaat er alleen wel om, dat de aversie van medewerkers tegen commerciële benaderingen respectvol wordt omgezet in de overtuiging dat het inderdaad kan. En wel op hun manier.

Uw maatschappelijke diensten en resultaten beter in beeld

 • Werkt u in een ideële organisatie, kennisorganisatie of andere (cliënten)organisatie met een maatschappelijke opdracht?
 • Lukt het niet een helder organisatieprofiel of eenduidige boodschap voor uw doelgroepen uit te dragen?
 • Hebt u moeite om op een evenwichtige manier in de media te komen?
 • Kunt u uw resultaten of projecten niet met voldoende impact en effect presenteren aan andere organisaties, vakgenoten of publiek?
 • Hebt u moeite om uw online en offline communicatiemiddelen integraal in te zetten?
 • Bent u op zoek naar nieuwe klanten of doelgroepen voor uw organisatie?
 • Is het voor u lastig om structurele ambassadeurs te vinden voor uw diensten?
 • Hebt u behoefte aan een integere analyse van wat er moet veranderen aan uw communicatiestrategie?

Als u op een van deze vragen met een 'ja' kunt, antwoorden, dan ben ik ervan overtuigd dat ik iets voor u betekenen kan.

Beter zichtbaar voor klanten en stakeholders

Door opeenvolgende crises worden maatschappelijke organisaties gedwongen zich te bezinnen op kerntaken en hun kernkwaliteiten. Tegelijkertijd wordt het zichtbaar zijn en blijven voor klanten en andere stakeholders steeds belangrijker. En tot slot willen financiers meer resultaat zien voor hun investeringen. Ik help mee om uw organisatie, medewerkers en resultaten meer zichtbaar te maken.bij stakeholders:

 • ik help u uw positie in het speelveld concreet te maken en daarbij communicatiedoelen te stellen
 • ik analyseer kansen en bedreigingen zowel bij uw klantgroepen als uw financiers en formuleer daarop doelstellingen
 • ik onderzoek uw impact in de social media en 'traditionele' media en stel daarop doelen voor mediabeleid voor
 • Ik vertaal uw communicatie- en marketingdoelen in praktische en werkbare communicatieproducten en zorg dat ze er komen
Beter presenteren is mensenwerk!

Ik help u en/of uw collega's met het professionaliseren van communicatievaardigheden door trainingen en coaching. Ik bied onder andere:

 • een presentatietraining Beter Presenteren
 • een professionele gesprekstraining Klantgesprekken
 • een mediatraining Grip op de media).
 • ik ontwikkel op uw verzoek op maat trainingen of coaching voor uw afdelingen of managers, zoals een feedbacktraining, training netwerkvaardigheden en een training managerscommunicatie.

Ik voer training- of coachingsopdrachten uit in locaties binnen Amersfoort, Ede of Utrecht of in company. Ik werk daarbij eventueel ook samen met andere trainers en trainingsacteurs. Zie ook training en coaching.

Kunnen we eens kennismaken?

Herkent u een van de vragen of hebt u een specifiek intern of extern communicatieprobleem? Ik kom graag binnenkort bij u kennismaken.of over een opdracht vragen. Wie ik ben, leest u ook in mijn profiel.Een kennismakingsgesprek met mij is gratis en leidt niet tot verplichtingen. Raadpleeg bij opdrachten de algemene voorwaarden.

Twiga Communicatie

Bachweg 58
3816 NJ Amersfoort
Tel: 033 785 19 21
Mobiel: 06 49 67 01 32
Ronald Jas









Laatste Nieuws:

Altijd weer leuk om redactie te doen voor een stimuleringsproject. Ditmaal voor Sport en Bewegen in de Buurt een magazine helpen maken dat gemeenten, lokale sportorganisaties maar ook zorg- en welzijnsinstellingen kan helpen om sport en bewegen verder uit te werken in hun doelstellingen. De maatschappelijke functie van sport en bewegen heeft veel meer facetten dan wat er binnen de lijnen van het speelveld gebeurt. Lees het zelf in de digitale versie.